بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

برنامه هفتگی



مقطع مورد نظر خود را انتخاب نمایید:


متوسطه دوره اول


متوسطه دوره دوم